PCOB Ledenmiddag

PCOB -KBO Algemeen
De afkorting PCOB staat voor Protestants Christelijke Ouderen Bond. Deze organisatie is al heel wat jaren oud en heeft ongeveer 260 leden. De PCOB vormt een samenwerkingsverband met de KBO, hetgeen staat voor Katholieke Bond voor Ouderen. Samen hebben zij KBO-PCOB een kwartmiljoen leden. Een organisatie die er dus mag zijn en die in politiek en maatschappelijk opzicht mee telt.
De organisatie ziet het als haar doelstelling om de positie van onze ouderen te begeleiden en te versterken. Belangrijkste aandachtsgebieden, ook wel de vijf speerpunten genoemd, zijn wonen, welzijn, zorg, veiligheid, digitalisering en zingeving
Men is zowel op landelijk als op lokaal gebied actief

Ledenmiddagen

Een belangrijk onderdeel van de lokale activiteiten zijn de ledenmiddagen. Op deze middagen worden lezingen gehouden die zowel een informatief of een verstrooiend karakter kunnen hebben.
Door de leden worden deze middagen zeer op prijs gesteld, niet in het minst ook door de onderlinge aandacht voor elkaar. Om zo maar wat onderwerpen te noemen: Ambachtse verhalen, het werk van de Hoop in Dordrecht, apotheek en medicijnen, water, vriend en vijand, Godfried Bomans, de zoekende profeet. Verder kennen de organisaties belastinginvullers en ouderen adviseurs.

Op landelijk niveau krijgen andere zaken de aandacht. Ik noem hier punten van zorg als: pensioen, thuiszorg en het ziekenhuis. Op dit vlak speelt de politiek een belangrijke rol.  Voor de ouderenbonden ligt hier een grote taak. Met het groot aantal leden, telt de stem ook mee en kan men zich voor het gewenste resultaat sterk maken.

Informatiebladen
Voor de lokale afdelingen hebben de verschillende organisaties een eigen blad ontwikkeld
Voor de PCOB is dit de Diamant. Hierin worden actuele artikelen opgenomen, maar worden de leden ook op de hoogte gehouden van verschillende ontwikkelingen. Ook is er plaats voor het wel en wee van de leden.
Verder beschikt de KBO-PCOB-organisatie over een Magazine. Ook dit blad biedt veel informatie op verschillende fronten. Zonder overdrijven een zeer informatief blad

De Blije Borgh
Al vele jarenlang bestaat er een goede relatie tussen de Blije Borgh en de oudere bonden.
De bonden maken gebruik van de vergaderruimten van de Blije Borgh.
Ledenmiddagen worden gehouden in Wielstaete.
Waar nodig gaan beide organisaties met elkaar in overleg.