Quilten

Quilten, ook wel doorpitten, is een handwerktechniek waarbij drie lagen textiel met een doorstiksteek op elkaar genaaid worden. Het resultaat van al het werk is een quilt. Ga de uitdaging aan en maak er iets moois van!!
De club komt samen in de oneven weken.
Nieuwe leden zijn van harte welkom!
De jaarlijkse bijdrage is exclusief materiaalkosten.