Bestuur en Toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur, eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, wordt vertegenwoordigd door directeur/bestuurder Jacqueline van Ginneken.

 

 

 

 

Raad van Toezicht

De betrokken raad van toezicht van De Blije Borgh wordt gevormd door:

  • De heer M.G.J.C. van Dijk – Voorzitter
  • De heer M. de Groot – Vicevoorzitter
  • Mevrouw M.J.N.J. Jaquet – van der Hek
  • De heer E. Boer
  • Mevrouw K. D’Leon – Groot