Bestuur en Toezicht

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur, eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de organisatie, wordt vertegenwoordigd door directeur/bestuurder Jacqueline van Ginneken.

Overzicht onkosten Raad van Bestuur

 

Raad van Toezicht

De betrokken raad van toezicht van De Blije Borgh wordt gevormd door:

  • De heer J. Klink – Voorzitter
  • De heer M. de Groot – Vicevoorzitter
  • Mevrouw M.J.N.J. Jaquet – van der Hek
  • De heer E. Boer
  • Mevrouw K. D’Leon – Groot

Lees hier de toezichtvisie en het toezichtkader Raad van Toezicht De Blije Borgh.
Hierin wordt uiteengezet op welke wijze en aan de hand van welke leidraden de raad invulling geeft aan zijn rol als toezichthouder bij zorgorganisatie De Blije Borgh.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de raad van toezicht, via e-mailadres: rvt@deblijeborgh.nl.