Cliëntenservice De Blije Borgh

De medewerkers van onze Cliëntenservice zijn professioneel, gemotiveerd en creatief om samen met u te zoeken naar de zorg die aansluit op uw behoeften en wensen. Zij streven er naar dat u zoveel mogelijk uw eigen regie in handen blijft houden. Onze Cliëntenservice begeleidt u gedurende het gehele traject, van aanmelding tot levering van zorg. Ook daarna, wanneer uw situatie verandert of als u nog vragen heeft, kunt u altijd bij onze Cliëntenservice terecht.

Welk stappen doorloopt u?
Tijdens het eerste contact geeft de medewerker Cliëntenservice u informatie en advies. Indien dit niet voldoende is, wordt er met u een afspraak gemaakt. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt dan ingeschat of, en zo ja welke, indicatie u nodig heeft en of er gericht onderzoek nodig is.
Een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie wordt aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Verpleging en verzorging thuis, ook wel Wijkverpleging, is opgenomen in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleegkundige van De Blije Borgh zal u hiervoor, indien nodig, indiceren. Voorzieningen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), zoals bijvoorbeeld Begeleiding, Dagopvang en Huishoudelijke Hulp, kunt u aanvragen via het informatie- en inlooppunt SOPHIA van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Wanneer kunt u contact opnemen met onze Cliëntenservice?
Onze Cliëntenservice is toegankelijk voor iedereen, die een vraag heeft op het gebied van Wonen, Zorg en Diensten. Dus heeft u een (zorg)vraag, wilt u persoonlijk advies of kent u iemand in uw omgeving die (zorg)vragen heeft of persoonlijk advies wil? Neem dan contact op met onze Cliëntenservice en wij helpen u graag verder!

Waar kunt u onze cliëntenservice vinden?
Onze Cliëntenservice is altijd bereikbaar per mail op clientenservice@deblijeborgh.nl of via telefoonnummer 078 – 681 10 10.