Overzicht coronabesmettingen en bezoekersregelingen

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn. Daarom treft u hier een actueel overzicht aan van onze locaties en afdelingen waar coronabesmettingen bij bewoners en cliënten zijn. De afdelingen en aantallen waar besmettingen zijn, kunt u herkennen aan de rode kleur. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Waar geen besmettingen zijn ziet u geen kleur.

Hoofdlocatie De Blije Borgh
Woongroep PG 1
Woongroep PG 2
Woongroep PG 3
Woongroep PG 4
Woongroep PG 5
Woongroep PG 6

Etage 1 zelfstandige huurappartementen
Etage 2
Etage 3
Etage 4
Etage 5

Thuiszorg Gerard Alewijnsflat -> 1 positief geteste cliënt

Thuiszorg Emmastaete 

Thuiszorg Sophiastaete 

Thuiszorg in de wijk 

Sophiastaete Kleinschalig wonen
Woning 1
Woning 2
Woning 3
Woning 4 

Dit overzicht is bijgewerkt op maandag 18 januari 2021. In dit overzicht is er geteld vanaf 8 januari 2021.


 

Bezoekersregelingen hoofdlocatie De Blije Borgh en Kleinschalig Wonen Sophiastaete

Hieronder treft u een overzicht aan welke bezoekersregeling er voor welke afdeling geldt. Wij gaan er vanuit dat u zich aan de regels houdt die gelden.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van onderstaande? Neem dan contact op met uw contactpersoon van De Blije Borgh. Gezien de druk op de zorg, vragen wij u uitsluitend te bellen tussen 11.00 en 12.00 uur, 14.00 en 15.00 uur en 19.00 en 20.00 uur.

Verder zijn onze restaurants, ontmoetingscentra en dagbestedingslocaties tot nader order gesloten. Nuttigt u dagelijks een maaltijd in het restaurant van De Blije Borgh, Emmastaete en Sophiastaete? Dan zullen wij de maaltijd naar uw woning brengen. In het geval u gebruikmaakt van onze maaltijdservice, dan verandert er verder niets.
Interesse om gebruik te maken van onze maaltijdservice? Dan kunt u tussen 08.00 en 12.00 uur contact opnemen met De Blije Borgh op telefoonnummer 078 – 681 33 55.


Bezoekersregeling 1e etage De Blije Borgh
Voor het bezoeken van onze cliënten die wonen op de 1e etage van De Blije Borgh, zijn geen beperkingen opgelegd in het kader van te ontvangen bezoek of het op bezoek gaan bij familieleden buitenshuis. Wel willen wij u vragen rekening te houden met de RIVM-maatregelen zoals die ook landelijk gelden.


Bezoekersregeling etage 2, 3, 4 en 5 De Blije Borgh
Er mag per bewoner, 1 keer per dag 1 bezoekmoment plaatsvinden, voor de totale duur van maximaal 1 dagdeel. Dit kan όf ’s morgens, όf ’s middags, όf ’s avonds zijn en wordt afgestemd met de EVV-er van de etage. Per bezoekmoment is één bezoeker welkom, inclusief eventueel een kind onder de 13 jaar. LET OP! Het aantal personen wijkt af van wat u op de posters bij onze locaties kunt lezen. Op deze poster staat namelijk dat er 2 bezoekers welkom zijn, maar in de huidige situatie is dit 1 bezoeker met eventueel een kind onder de 13 jaar. Bezoek vindt uitsluitend plaats in het appartement van de bewoner. U hoeft geen volledige PBM (Persoonlijk Beschermende Middelen) te dragen als u op bezoek komt, maar wij verzoeken u wel gedurende het bezoek een mondkapje te dragen en handhygiëne toe te passen. Bezoek dient zich verder te houden aan de landelijk geldende RIVM-maatregelen.
Verder zijn er tal van mogelijkheden om contact met elkaar te hebben. Dit kan door bijvoorbeeld met elkaar te telefoneren, te beeldbellen en gebruik te maken van familienet.
Er zijn uitzonderingen mogelijk op de bovenstaande regel wanneer de situatie van een bewoner daarom vraagt. In overleg met de Specialist Ouderengeneeskunde of de manager van de etage kunnen dan andere afspraken met elkaar worden gemaakt.

Bezoek van bewoner bij familie
Wij willen onze bewoners de mogelijkheid bieden om bij familie op bezoek te gaan. Wij willen deze ‘uitgaande’ bezoeken wel registeren middels het formulier in de bijlage. Dit formulier kan ingevuld en afgegeven worden op de etage.
Wij gaan er vanuit dat u op de hoogte bent van de eventuele risico’s. Bij twijfel kunt u dit bespreken met de Specialist Ouderengeneeskunde of de EVV-er.
Daarnaast vragen wij u ook hier weer om de landelijk geldende regels van het RIVM in acht te nemen en ons actief te melden, als er klachten/coronabesmettingen in de familiekring zijn. Wij willen u verder vragen om uitgaand bezoek eerst af te stemmen met de EVV-er. Bewoners die klachten hebben mogen niet op bezoek.


Bezoekersregeling PG woongroepen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 De Blije Borgh
Er mag per bewoner, 1 keer per dag 1 bezoekmoment plaatsvinden, voor de totale duur van maximaal 1 dagdeel. Dit kan όf ’s morgens, όf ’s middags, όf ’s avonds zijn en wordt afgestemd met de EVV-er van de woongroep. Per bezoekmoment is één bezoeker welkom, inclusief eventueel een kind onder de 13 jaar. LET OP! Het aantal personen wijkt af van wat u op de posters bij onze locaties kunt lezen. Op deze poster staat namelijk dat er 2 bezoekers welkom zijn, maar in de huidige situatie is dit 1 bezoeker met eventueel een kind onder de 13 jaar. Bezoek vindt uitsluitend plaats in het appartement van de bewoner. Wij verzoeken u gedurende het bezoek een mondkapje te dragen en handhygiëne toe te passen. Bezoek dient zich verder te houden aan de landelijk geldende RIVM-maatregelen.
Verder zijn er tal van mogelijkheden om contact met elkaar te hebben. Dit kan door bijvoorbeeld met elkaar te telefoneren, te beeldbellen en  gebruik te maken van familienet.
Er zijn uitzonderingen mogelijk op de bovenstaande regel wanneer de situatie van een bewoner daarom vraagt. In overleg met de Specialist Ouderengeneeskunde of de manager van de woongroep kunnen dan andere afspraken met elkaar worden gemaakt.

Bezoek van bewoner bij familie
Wij willen onze bewoners de mogelijkheid bieden om bij familie op bezoek te gaan. Wij willen deze ‘uitgaande’ bezoeken wel registeren middels het formulier in de bijlage. Dit formulier kan ingevuld en afgegeven worden op de woongroep.
Wij gaan er vanuit dat u op de hoogte bent van de eventuele risico’s. Bij twijfel kunt u dit bespreken met de Specialist Ouderengeneeskunde of de EVV-er.
Daarnaast vragen wij u ook hier weer om de landelijk geldende regels van het RIVM in acht te nemen en ons actief te melden, als er klachten/coronabesmettingen in de familiekring zijn. Wij willen u verder vragen om uitgaand bezoek eerst af te stemmen met de EVV-er. Bewoners die klachten hebben mogen niet op bezoek.


Bezoekersregeling woning 1, 2, 3 en 4 Kleinschalig Wonen Sophiastaete
Er mag per bewoner, 1 keer per dag 1 bezoekmoment plaatsvinden, voor de totale duur van maximaal 1 dagdeel. Dit kan όf ’s morgens, όf ’s middags, όf ’s avonds zijn en wordt afgestemd met de EVV-er van de woning. Per bezoekmoment is één bezoeker welkom, inclusief eventueel een kind onder de 13 jaar. LET OP! Het aantal personen wijkt af van wat u op de posters bij onze locaties kunt lezen. Op deze poster staat namelijk dat er 2 bezoekers welkom zijn, maar in de huidige situatie is dit 1 bezoeker met eventueel een kind onder de 13 jaar. Bezoek vindt uitsluitend plaats in het appartement van de bewoner. Wij verzoeken u gedurende het bezoek een mondkapje te dragen en handhygiëne toe te passen. Bezoek dient zich verder te houden aan de landelijk geldende RIVM-maatregelen.
Verder zijn er tal van mogelijkheden om contact met elkaar te hebben. Dit kan door bijvoorbeeld met elkaar te telefoneren, te beeldbellen en gebruik te maken van familienet.
Er zijn uitzonderingen mogelijk op de bovenstaande regel wanneer de situatie van een bewoner daarom vraagt. In overleg met de Specialist Ouderengeneeskunde of de manager van de woongroep kunnen dan andere afspraken met elkaar worden gemaakt.

Bezoek van bewoner bij familie
Wij willen onze bewoners de mogelijkheid bieden om bij familie op bezoek te gaan. Wij willen deze ‘uitgaande’ bezoeken wel registeren middels het formulier in de bijlage. Dit formulier kan ingevuld en afgegeven worden op de woning.
Wij gaan er vanuit dat u op de hoogte bent van de eventuele risico’s. Bij twijfel kunt u dit bespreken met de Specialist Ouderengeneeskunde of de EVV-er.
Daarnaast vragen wij u ook hier weer om de landelijk geldende regels van het RIVM in acht te nemen en ons actief te melden, als er klachten/coronabesmettingen in de familiekring zijn. Wij willen u verder vragen om uitgaand bezoek eerst af te stemmen met de EVV-er. Bewoners die klachten hebben mogen niet op bezoek.