Kwaliteitsbeleid en Klanttevredenheid

U zoekt goede kwaliteit van zorg? Wij bieden u die graag! De Blije Borgh stelt hiervoor elk jaar een kwaliteitsplan vast. De mate waarin wordt voldaan aan de thema’s van het kwaliteitskader en welke doelstellingen uit het kwaliteitsplan zijn gerealiseerd worden weergegeven in het kwaliteitsverslag. Download hier ons Kwaliteitsplan 2024 en Kwaliteitsverslag 2023.
Verder is De Blije Borgh HKZ-gecertificeerd. HKZ is een methode waarin beschreven staat waar een kwaliteitsmanagementsysteem van een zorgorganisatie aan moet voldoen. Kortom, welke kwaliteit wij moeten leveren en hoe we ervoor zorgen dat die kwaliteit behouden blijft. Elk jaar wordt er door een extern bureau getoetst of wij aan al die eisen voldoen.

Ook wordt eens per twee jaar een organisatiebreed klanttevredenheidsonderzoek gehouden door een extern onafhankelijk bureau. Het meest recente onderzoek heeft in 2022 plaatsgevonden. Hieruit bleek dat onze cliënten erg tevreden zijn over onze zorg- en dienstverlening en daar zijn wij natuurlijk heel trots op!

Wilt u ook uw waardering over De Blije Borgh geven? Dit kan op de website Zorgkaart Nederland.

 

Publieke verslaglegging

Elk jaar legt De Blije Borgh maatschappelijke verantwoording af over haar prestaties op het gebied van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Eén en ander is na te lezen op de website van Jaarverantwoording in de zorg.

Organogram en Personeelssamenstelling

Klikt u hier om de structuur van onze organisatie in te kijken.

Klikt u hier om de samenstelling van ons personeel in te kijken.

Samenwerkingspartners

De Blije Borgh is de grootste aanbieder van ouderenzorg in Hendrik-Ido-Ambacht. Wij werken nauw samen met verschillende partijen binnen onze gemeente zoals, de Blije Borgh Vrijwilligers, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, woningbouwcorporatie Rhiant en andere zorgaanbieders.
Ook is er samenwerking met organisaties in Zwijndrecht en andere aanbieders vanuit de Drechtsteden. Al deze vormen van samenwerking moeten uiteindelijk leiden tot een voortdurende verbetering van zorg- en dienstverlening, realisatie van meerwaarde voor de samenleving en samenhang in de regio.