In- en exclusiecriteria

Bij De Blije Borgh staat zorg voor u centraal.  Ons doel is het leveren van kwalitatieve zorg en het waarborgen van een veilige omgeving voor zowel u als onze medewerkers. Om deze kwaliteit en veilige omgeving te waarborgen, kunnen wij niet alle zorg leveren en hanteren we in- en uitsluitingscriteria.

Cliënten die wij niet de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden, zijn:

  • Cliënten met in bewaring stelling (IBS) of rechterlijke machtiging (RM)
  • Cliënten met Lewy-Body dementie
  • Cliënten met ernstige alcohol- en drugsproblematiek
  • Cliënten met ernstige GGZ-problematiek
  • Cliënten met ernstige gedragsproblematiek
  • Cliënten die verpleegtechnische handelingen moeten krijgen die alleen door verpleegkundigen van niveau 6 mogen worden uitgevoerd.
  • Cliënten met een gewicht van meer dan 130 kg
  • Cliënten met een sectorvreemde ZZP. Dit is een ZZP dat geïndiceerd is voor een cliënt met een grondslag waarvoor de zorgaanbieder waar hij verblijft niet is toegelaten.