Klachtenprocedure

De medewerkers en vrijwilligers van De Blije Borgh doen hun uiterste best om goede zorg aan cliënten te verlenen. Toch komt het voor dat cliënten of hun naasten niet tevreden zijn over de zorg en dienstverlening van De Blije Borgh. Wij vinden het belangrijk dat u, indien u opmerkingen of klachten heeft, deze aan ons laat horen.

Wat te doen bij een klacht
Bespreek de klacht met de medewerker, het team of de leidinggevende. In een gesprek proberen we met u tot een oplossing te komen.
Bent u niet tevreden over de klachtafhandeling of de uitkomst van het gesprek of bespreekt u de klacht liever met een derde, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is onpartijdig, kan u informeren en adviseren en bemiddelt, als u dit wilt, om te komen tot een oplossing.
Tot slot kunt u een klacht indienen bij de directeur/bestuurder, die zich kan laten adviseren door de regionale klachtencommissie.

Vrijwel altijd worden klachten naar tevredenheid van de betrokkenen opgelost. Mochten we er uiteindelijk toch niet uitkomen, dan kunt u terecht bij de externe klachtencommissie. Een onafhankelijke groep deskundigen in de Drechtsteden die uw klacht dan verder in behandeling neemt.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in het klachtenreglement.

Contact klachtenfunctionaris
U kunt met de klachtenfunctionaris in contact komen door:
1. te bellen met De Blije Borgh o78 – 681 33 55
2. te mailen naar: klachten@deblijeborgh.nl
3. een brief te sturen naar hoofdlocatie De Blije Borgh:
Gerard Alewijnsstraat 18, 3341 GD Hendrik-Ido-Ambacht
t.a.v. de klachtenfunctionaris/PV 70
4. een klachtenformulier in te vullen en dit in postvak 70 te doen op onze hoofdlocatie.

Vergeet niet uw naam en contactgegevens te vermelden. Onze klachtenfunctionaris neemt spoedig contact met u op.