Medezeggenschap

Bij De Blije Borgh willen we niet alleen maar goede zorg en dienstverlening leveren, maar ook een plek creëren waar bewoners, cliënten, familieleden en medewerkers actief betrokken zijn bij besluitvorming en verbeteringen. Medezeggenschap is voor ons meer dan een formeel proces; het is een gezamenlijke dialoog die de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening verrijkt. Bij De Blije Borgh krijgt iedereen de kans om zijn of haar stem te laten horen. Of je nu een bewoner bent die hier woont, een cliënt die thuis zorg van ons krijgt, een familielid dat betrokken is of een medewerker die zich elke dag enthousiast inzet voor onze bewoners en cliënten.

Onze medezeggenschapsorganen cliëntenraad en ondernemingsraad bieden een platform voor dialoog en samenwerking. Door samen te werken kunnen we met elkaar het beleid vormgeven en de zorg continu verbeteren.

Cliëntenraad
Onze cliëntenraad behartigt de belangen van onze bewoners en cliënten. Haar taak is het beoordelen van concrete effecten van beleid op welzijn. Hierbij kunt u denken aan onder andere het effect van de zorg die wij verlenen, onze dienstverlening en het algemene leefklimaat binnen onze organisatie. Klik hier voor meer informatie over de cliëntenraad van De Blije Borgh en lees hier het jaarverslag 2022 van de cliëntenraad.

Ondernemingsraad
Onze ondernemingsraad heeft als taak ervoor te zorgen dat de CAO op een juiste wijze wordt uitgevoerd en nageleefd. De leden van de ondernemingsraad voorkomen dat er  meningsverschillen ontstaan tussen werknemer(s) en werkgever en zorgen ervoor dat onze medewerkers met plezier en deskundigheid kunnen werken onder goede arbeidsomstandigheden.