Huiskamer van de Wijk Wielstaete geopend

Op 25 september jl. ging de derde Huiskamer van de Wijk Wielstaete, een  gezamenlijk nieuw initiatief van zorgorganisatie De Blije Borgh en de gemeente, van start. De Huiskamers van de Wijk is een ruimte, waar inwoners terecht kunnen met  vragen over hulp, juridische zaken, mantelzorg, ondersteuning, participatie, werk en inkomen. De Huiskamer van de Wijk Wielstaete bevindt zich in ons ontmoetingscentrum Wielstaete.

Wekelijks programma
Buurtbewoners kunnen bij de Huiskamers van de Wijk terecht bij de wekelijkse  inloopspreekuren uren voor vragen over bijvoorbeeld hulp en ondersteuning, schulden, inkomen, werk en welzijn.

Zo houdt het Sophia Sociaal Team er spreekuur en kunnen mensen inlopen of een afspraak maken voor hulp bij geldzorgen en ouderenvraagstukken.
Ook zijn er op vaste tijden (iedere donderdagmiddag) medewerkers van klantcontact van de Sociale Dienst Drechtsteden voor vragen over de Wmo, participatie, werk en inkomen en armoede en schulden.
Daarnaast zullen regelmatig medewerkers van MEE Mantelzorg, Bureau Sociaal Raadslieden en Informatiepunt Digitale Overheid aanwezig zijn om inwoners te adviseren en te ondersteunen bij juridische, digitale en mantelzorgvragen.


Meer ruimte in Wielstaete voor initiatieven vanuit de wijk
Verder is het de bedoeling dat in ontmoetingscentrum Wielstaete meer ruimte komt voor initiatieven vanuit de buurt. Inwoners die een goed idee hebben voor een activiteit gericht op ontmoeting van kwetsbare buurt- en wijkbewoners in gebouw Wielstaete, kunnen die kwijt in de ideeënbus in de Huiskamer van de Wijk.


Meer informatie
De Huiskamer van de Wijk Wielstaete bevindt zich links van de ingang in ontmoetingscentrum Wielstaete aan de Van Kijfhoekstraat 146. Informatie over de openingstijden en een actueel overzicht van de spreekuren van  Huiskamers van de Wijk Wielstaete kunt u vinden op de website van de gemeente.