Corona update

We hebben het virus lang buiten kunnen houden, maar inmiddels is het ook opgedoken in De Blije Borgh. Er zijn twee medewerkers met een positieve testuitslag. Eén van de medewerkers is lid van het managementteam en momenteel thuis in quarantaine. Deze medewerker heeft geen direct contact gehad met bewoners en cliënten en is bij medewerkers op 1,5 meter afstand gebleven. De GGD heeft een contactonderzoek gedaan. De verwachting is dat er geen overdracht van de besmetting heeft plaatsgevonden, maar we houden dit nauwlettend in de gaten.

De andere medewerker is een medewerker van het team Thuiszorg Sophiastaete. Deze medewerker is in quarantaine gegaan, zodra het helder was dat deze medewerker besmet was. De GGD heeft nagekeken waar er mogelijk overdracht van besmetting heeft plaatsgevonden. Deze cliënten van de thuiszorg Sophiastaete en collega’s zijn hierover geïnformeerd en waar nodig zijn maatregelen genomen. Tot nu toe zijn er geen meldingen van andere besmettingen daar. Medewerkers werken waar dit nodig is met mondmaskers en handschoenen. Tevens worden medewerkers indien de situatie dit vraagt, getest.

Op Kleinschalig wonen Sophiastaete worden er twee medewerkers getest, de uitslag hiervan is nog niet binnen. Mocht er een positieve uitslag komen dan laten wij dit zo snel mogelijk weten aan alle betrokkenen. Op dit moment nemen wij in Kleinschalig wonen Sophiastaete woning 1 wel preventieve maatregelen. De woning gaat op slot, bewoners mogen niet met bewoners van de andere drie woningen in contact komen en de medewerkers werken preventief in de zorg met mondkapjes en handschoenen. Ook de bezoekregeling van vertegenwoordigers op deze woning wordt tot nader order uitgesteld.

Gisterenavond, 25 mei, is er bekend geworden dat een bewoner van de huurappartementen op de eerste etage van De Blije Borgh positief is getest op het virus. De betreffende bewoner was vanwege de test al vanaf vrijdag 22 mei in isolatie en werd beschermd verpleegd. Nu we weten dat de bewoner echt besmet is, moeten wij de maatregelen helaas verder opschroeven.

De GGD is ook hier aan de slag met het contactonderzoek. We proberen om deze bewoner op zijn eigen appartement geïsoleerd te verplegen. Dit is echter best lastig omdat de bewoner in kwestie vergeetachtig is en dus vergeet dat hij niet van zijn appartement af mag.

Om die reden hebben wij de branddeuren van de eerste etage dichtgezet en adviseren wij de bewoners die daar een appartement huren om binnen te blijven en zichzelf te beschermen tegen het virus door contacten te vermijden. Ook adviseren wij voor de komende twee weken aan vertegenwoordigers en andere familieleden om weg te blijven van deze verdieping.

Deze positief geteste bewoner heeft contact gehad met andere bewoners van vooral de eerste etage en de Alewijnsflat. In overleg met de GGD en huisartsen onderzoeken wij met welke bewoners er contact is geweest en wie er preventief getest moet worden. Ook deze bewoners adviseren wij dringend om voor de komende periode thuis te blijven en in isolatie te gaan. Ook hier het dringende advies om geen bezoek te ontvangen. Bewoners en vertegenwoordigers worden hiervan indien dit nodig is, persoonlijk op de hoogte gebracht.

Hoort u niets dan is er geen contact geweest met deze besmette bewoner en hoeft u op dit moment ook niets te doen.

Om verdere besmettingen te voorkomen moeten wij wel een aantal zaken voor de komende twee weken terugdraaien en dus afstand doen van een deel van de aangekondigde verruiming van het bezoek en de toegang tot onze locaties.

  • De eerste al genoemde maatregel is het bezoek aan woning 1 Kleinschalig wonen Sophiastaete. Deze woning blijft tot nader bericht gesloten.
  • De bezoekhoek wordt gesloten voor de bewoners en vertegenwoordigers van de verpleegafdelingen PG van de hoofdlocatie De Blije Borgh. Het betreft hier de gesloten PG woningen 1 t/m 6. We willen nu niet dat deze bewoners door de organisatie gaan en onnodig met andere in contact komen. Ook de tuin is voor deze bewoners gesloten. De bewoners kunnen wel van de balkons gebruik maken.
  • Het restaurant van De Blije Borgh blijft de komende weken nog gesloten voor bezoekers. Na de quarantaine periode informeren wij u verder of en wanneer het restaurant wel weer open gaat.
  • De branddeuren van de eerste etage van De Blije Borgh blijven gesloten. Een ieder die daar niet moet zijn, blijft daar weg.
  • De kapsalon is alleen open voor bewoners van de PG-woningen 1 t/m 6 en van de etages 2/3 en 4/5 van hoofdlocatie De Blije Borgh.

Met deze maatregelen proberen wij het aantal besmettingen zo klein mogelijk te houden.

We rekenen op begrip in deze en begrijpen ook de teleurstelling indien het terugdraaien van maatregelen u persoonlijk raakt. We doen dit echter alleen om bewoners, cliënten, familieleden, medewerkers en vrijwilligers zo optimaal als mogelijk te beschermen.

Op onze website laten wij een actueel overzicht plaatsen van het aantal besmettingen en de test die wij uitvoeren. Indien er nieuws is, volgt weer een update.