Corona-update

Corona-update
Gisteren zijn we tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte weer bijgepraat over de laatste stand van zaken rondom het coronavirus in Nederland en we gaan voorzichtig met een aantal versoepelingen weer toewerken naar een nieuw normaal. Wat dit voor de komende tijd betekent voor De Blije Borgh kunt u hier lezen.

Bezoekhoek
Naast de al geboden alternatieven voor bezoek, te weten, het zwaaien vanaf de balkons en het zwaaien vanaf het terras in de tuin, is voor bewoners en familieleden/vertegenwoordigers van etages 2, 3, 4 en 5 van hoofdlocatie De Blije Borgh een bezoekhoek bij de sluis van de Alewijnsflat ingericht. Deze mogelijkheid wordt in eerste instantie als pilot gezien om te kijken hoe het de bewoners en hun familieleden bevalt. De pilot is van zaterdag 9 mei tot en met vrijdag 15 mei voor etage 4 en 5. Voor etage 2 en 3 is deze van zaterdag 16 mei tot en met zondag 24 mei. Na deze pilot kijken we ook voor de pg-woningen in hoofdlocatie De Blije Borgh. Voor de rest blijft het bezoekverbod gelden.

Kapper en Pedicure
Vanaf 11 mei mogen de contactgroepen, als kapper en pedicure, weer aan het werk. Er is met de kapper en pedicure afgestemd hoe en onder welke voorwaarden één en ander georganiseerd moet worden. In de kapsalon zullen bijvoorbeeld niet meer dan 2 bewoners aanwezig zijn. Verder zullen de afspraken zoveel mogelijk per etage ingepland worden. De kapper zal na 09.00 uur openen en voor 16.00 uur sluiten. Dit in verband met kinderopvang Yes, die ook haar deuren weer opent. Met de kinderopvang is de afspraak gemaakt dat de kinderen voor 09.00 uur gebracht en na 16.00 uur weer opgehaald worden. Met deze afspraken hopen we het “verkeer” in de hal beheersbaar te houden.

Dagopvang
Op dit moment wordt onderzocht of we vanaf 18 mei op de locaties De Blije Borgh, Sandelingenstaete en Sophiastaete de dagopvang weer op kunnen gaan starten en hoe en onder voorwaarden dit dan moet gaan plaatsvinden. De betreffende cliënten ontvangen hier in de loop van volgende week bericht over.

Maaltijd Emmastaete en Sophiastaete
Ook is men aan het onderzoeken of we vanaf 18 mei ontmoetingscentra Emmastaete en Sophiastaete weer gedeeltelijk open kunnen stellen zodat een aantal mensen hier de maaltijd in gezelschap kan gebruiken. De betreffende cliënten ontvangen hier in de loop van volgende week bericht over.

Restaurants
Vanaf 1 juni mogen onder andere de restaurants weer open, maar wel met een maximum van 30 bezoekers en dat is inclusief personeel. Voor De Blije Borgh gaan we i.v.m. Pinksteren uit van 2 juni. De komende tijd wordt achter de schermen een plan uitgedacht hoe we dit voor de restaurants van De Blije Borgh, in de hoofdlocatie De Blije Borgh en Wielstaete, gaan inregelen. Denk hierbij onder andere aan meerdere maaltijdmomenten per dag, afspraken over veiligheid medewerkers, tafelindeling in restaurants en afspraken rondom reserveringen.

Er is in de persconferentie ook al gesproken over verdere versoepeling na 1 juli en 1 september, maar dat is voor later zorg. Er zullen in ieder geval tot en met juni geen activiteiten van De Blije Borgh en workshops en cursussen van Bloei in de ontmoetingscentra plaatsvinden.