HKZ-certificaat weer behaald!

De afgelopen week is onze organisatie geaudit aan de normen van de Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en hebben we het HKZ-certificaat weer behaald!

Elk jaar toch weer een spannende en intensieve gebeurtenis, omdat er stevig wordt getoetst en ‘geprikt’ of we onze zaken wel op orde hebben. Denk bijvoorbeeld aan documentbeheer, personeelsbeleid, bevordering zelfredzaamheid, controle op werkafspraken, behandeling van klachten en incidenten en het borgen van processen.
Onze locaties De Blije Borgh en Sandelingenstaete zijn bezocht door de auditor.

De terugkoppeling
Dinsdag 6 juni kregen we in een terugkoppeling van de auditor niet alleen te horen waar we nog in kunnen groeien en verbeteren, maar werd ook waardering uitgesproken én complimenten gegeven voor het werk wat het afgelopen jaar is verzet binnen De Blije Borgh. Kort gezegd gaf de auditor aan: GA ZO DOOR!

Bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat!