Stand van zaken Corona-virus

Op dit moment is De Blije Borgh gelukkig nog Corona-vrij. In De Blije Borgh blijven in elk geval tot en met dinsdag 28 april aanstaande de al genomen maatregelen van kracht en zijn nog wat zaken aangescherpt.
Hieronder staan de genomen maatregelen nog eens puntsgewijs genoemd.

Bezoek bewoners De Blije Borgh en Kleinschalig Wonen Sophiastaete
Bezoek aan bewoners is tot en met 28 april 2020 niet mogelijk. Ook willen wij niet dat men de locatie verlaat. Bewoners van De Blije Borgh kunnen, onder begeleiding van een medewerker van De Blije Borgh, even naar buiten. Voor Kleinschalig Wonen Sophiastaete is de daktuin hiervoor beschikbaar.

In het geval van terminale bewoners wordt, in overleg met de verantwoordelijk manager of arts, een beperkt aantal bezoekers toegelaten. Opbaren van overleden bewoners wordt in deze periode niet toegestaan.

In verband met afwezigheid van de receptie en wij u niet kunnen ontvangen, is de deur van locatie De Blije Borgh op werkdagen vanaf 17.00 uur gesloten. Indien u spulletjes af wilt geven voor uw familielid dan verzoeken wij u dit zoveel als mogelijk voor 17.00 uur te doen.

Bezoek cliënten 1e etage De Blije Borgh, Alewijnsflat, Emmastaete, Sophiastaete (appartementen) en in de wijk
Het advies van de overheid is om kwetsbare ouderen niet te bezoeken en bij het afgeven van bijvoorbeeld boodschappen 1,5 meter afstand in acht te nemen. Wij verzoeken u dringend om zich aan deze regel te houden en om uw familielid niet te bezoeken.

Aan bewoners van de Alewijnsflat en 1e etage De Blije Borgh vragen wij vriendelijk, om zo min mogelijk in De Blije Borgh locatie te komen, vooral als u nog buiten komt voor uw boodschappen en dergelijke. De bewoners die niet buiten de Alewijnsflat of De Blije Borgh komen zijn nog steeds van harte welkom om van de tuin van De Blije Borgh gebruik te maken. Hierbij dient u wel rekening te houden met de veilige afstand van 1,5 meter.

Praktische zaken voor contactpersonen De Blije Borgh en Alewijnsflat
– Doet u voor een bewoner of een cliënt de was? Dan kan de was schoon bij de wasserette van De Blije Borgh worden afgeleverd. Hier kan ook de vuile was worden opgehaald.
– Heeft u boodschappen of post voor een bewoner of cliënt? Geef dit dan af bij de receptie van De Blije Borgh of laat dit, bij afwezigheid van de receptie, achter op de tafels die voor de receptie staan.
– Een kaartje sturen of een bloemetje/cadeautje langsbrengen? Graag! Geef dit af bij de receptie of laat dit, bij afwezigheid van de receptie, achter op de tafels die voor de receptie staan. Wij zorgen ervoor dat alles op de juiste plek terechtkomt!

Activiteiten
Alle activiteiten in groepsverband zijn tot nader order afgelast. Een alternatief activiteitenprogramma, zonder samenkomsten, wordt georganiseerd door ons team welzijn.

Dienstverlening door derden
Alle diensten die door externen worden verleend zijn tot nader order afgezegd. De kapsalon in De Blije Borgh is gesloten. Het winkeltje in De Blije Borgh is op dit moment nog beperkt open voor interne klanten. De aangepaste openingstijden staan bij het winkeltje vermeld.
Verder worden alleen onvermijdelijke behandelingen, die bij uitstel gezondheidsgevaar opleveren, verricht.

Restaurants/ontmoetingscentra
De restaurants/ontmoetingscentra van De Blije Borgh, Wielstaete, Sophiastaete en Emmastaete, zijn tot nader order gesloten.

Dagverzorging/Dagbehandeling
De dagverzorging/dagbehandeling in De Blije Borgh, Sophiastaete en Sandelingenstaete zijn tot nader order gesloten.

Contact met elkaar
Voor alle etages en woningen in De Blije Borgh en Kleinschalig Wonen Sophiastaete is een tablet beschikbaar. Hiermee kan onder andere geskypet en gefacetimed worden binnen de tijden die hiervoor bekend zijn. Foto’s en filmpjes van partners, kinderen en kleinkinderen kunnen op Familienet gezet worden, zodat onze medewerkers dit aan de bewoners kunnen laten zien.

Eerst verantwoordelijk verzorgenden bellen contactpersonen op gezette tijden over het wel en wee van naasten. Wij vragen contactpersonen zo min mogelijk op eigen initiatief te bellen, omdat dit vaak onrust brengt bij bewoners en onze medewerkers het in deze periode erg druk hebben om dit goed te kunnen begeleiden.

Wij begrijpen dat het ontzettend moeilijk is om elkaar te moeten missen in deze tijd en het naar is dat er momenteel alleen contact via de telefoon en/of een computerscherm mogelijk is. Wij horen de wens om elkaar ‘fysiek’ te zien. In een aantal verpleeghuizen wordt hiertoe een hoogwerker ingezet. Als De Blije Borgh kiezen wij hier niet voor en hebben wij vanaf deze week voor de bewoners een andere oplossing bedacht.

Voor de bewoners van etages 2, 3, 4, en 5 locatie De Blije Borgh kan in overleg met de eerst verantwoordelijke verzorgende een afspraak gemaakt worden om contact te maken. Aan de binnentuin van De Blije Borgh grenst een terras aan het water. Wij kunnen bewoners naar deze plaats brengen zodat er vanaf de overkant, het grasveld aan de Pompe van Meerdervoortsingel, de mogelijkheid ontstaat elkaar te zien. Eén en ander zal beperkt mogelijk zijn. Wij moeten ervoor blijven waken dat het voor iedereen veilig blijft. Wij willen dan ook verzoeken om per keer met maximaal één familielid van deze mogelijkheid gebruik te maken. Natuurlijk is deze optie alleen mogelijk als het weer dit toelaat en als er voldoende medewerkers beschikbaar zijn om dit goed te kunnen begeleiden.
Voor de bewoners van de PG woningen van locatie De Blije Borgh zijn hiervoor de balkons aan de voorzijde van het gebouw beschikbaar. Bij Kleinschalig Wonen Sophiastaete kan er een afspraak gemaakt worden op het dakterras achter het glazen scherm.. Ook voor deze ontmoetingsmomenten kunt u afspraken maken met de eerst verantwoordelijke verzorgende.