Stand van zaken Corona-virus

Onze minister-president heeft in zijn laatste persconferentie aangegeven dat de maatregelen rondom het beschermen van de meest kwetsbaren in de samenleving, uw familieleden, uw dierbaren, onverminderd van kracht blijven.
Voor De Blije Borgh betekent dit dat wij alle maatregelen zoals eerder met u gecommuniceerd, verlengen tot en met 20 mei. Zodra er meer bekend is, zullen wij weer verder met u communiceren in de hoop en verwachting dat na die tijd de maatregelen wellicht versoepeld kunnen worden.

Ik begrijp dat u ernaar verlangt om uw familieleden weer in uw armen te kunnen sluiten en om weer nabijheid te voelen en te hebben. Ook mijn medewerkers en ikzelf vinden het moeilijk dat dit vooralsnog niet kan en echt niet veilig is. Tot vandaag zijn er in onze organisatie nog geen besmettingen en wij hopen dat dit zo lang als mogelijk zo blijft.Uw dierbaren worden door de eigen (zorg)medewerkers, medewerkers van afdeling welzijn, Geestelijk Verzorger en de medewerkers van de behandeldienst extra in de gaten gehouden. We proberen met elkaar het gemis zo dragelijk mogelijk te houden.

We worden hierbij geholpen door heel veel bedrijven en burgers die allerlei leuke acties verzinnen. We krijgen heel veel extra’s zoals bloemen, chocolade, plantjes en binnenkort is er zelfs weer een klein optreden voor de bewoners en er komt een echte patatkraam langs.
We proberen met elkaar de sfeer goed en gezellig te houden en er het beste van te maken.
U kunt ons steunen door begrip voor ons te hebben en door de regels die wij gesteld hebben na te komen en vol te houden. We handelen in het belang van u, onze bewoners en niet om het u moeilijk te maken.

De minister-president gaf gisteren aan dat Zelfstandig wonende ouderen door één of twee vaste personen met enige regelmaat mogen worden bezocht. Voor de duidelijkheid, de bewoners in onze complexen Alewijnsflat, Emmastaete en Sophiastaete zien wij in deze situatie niet als zelfstandig wonende ouderen. Wij verzoeken u ook hier nog steeds zeer terughoudend te zijn met bezoek. Dit geldt ook voor de kwetsbare thuiswonende cliënten die thuiszorg van ons ontvangen.

Hierbij nogmaals de eerder gecommuniceerde regels:

Bezoek bewoners De Blije Borgh en Kleinschalig Wonen Sophiastaete
Bezoek aan bewoners is in ieder geval tot en met 20 mei 2020 niet mogelijk. Ook willen wij niet dat men de locatie verlaat. Bewoners van De Blije Borgh kunnen, onder begeleiding van een medewerker van De Blije Borgh, even naar buiten. Voor Kleinschalig Wonen Sophiastaete is de daktuin hiervoor beschikbaar. In het geval van terminale bewoners wordt, in overleg met de verantwoordelijk manager of arts, een beperkt aantal bezoekers toegelaten. Opbaren van overleden bewoners wordt in deze periode niet toegestaan.

Aan bewoners van de Alewijnsflat en 1e etage De Blije Borgh vragen wij vriendelijk, doch dringend de binnentuin, hal en gangen van De Blije Borgh te mijden wanneer zij kort daarvoor het gebouw hebben verlaten voor een wandeling of boodschap.

Bezoek cliënten 1e etage De Blije Borgh, Alewijnsflat, Emmastaete, Sophiastaete (appartementen) en in de wijk
Wij vragen u vriendelijk en zeker dringend om zo min mogelijk op bezoek te gaan en/of bezoek te ontvangen.

Houd Vol!