Menslievende zorg: kijk het symposium terug

Ter gelegenheid van het pensioen van geestelijk verzorger Anja Bruijkers is vrijdag 13 mei jl. een mini-symposium over Menslievende Zorg georganiseerd.
Voor degenen die hier niet bij aanwezig konden zijn en dit graag terug willen kijken, hierbij de link.