Vrienden van De Blije Borgh

Stichting Vrienden van De Blije Borgh is speciaal in het leven geroepen om bewoners, cliënten, familie van bewoners, cliënten en andere relaties van De Blije Borgh in de gelegenheid te stellen om onze organisatie financieel te steunen in welzijnsprojecten voor bewoners en cliënten waar op andere wijze geen en/of niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn.

Bij welzijnsprojecten valt te denken aan het organiseren van ontspannings-evenementen en recreatie voor de bewoners en cliënten van De Blije Borgh en de aanschaf van kapitaalgoederen, zoals bijzondere optredens, duofiets en tuinmeubilair.

Met het verstrekken van gelden, het verlenen van diensten en het gebruik maken van alle andere gepaste middelen levert Stichting Vrienden van De Blije Borgh een waardevolle bijdrage aan de kernwaarden Vertrouwd, Liefdevol, Ondernemend en Gastvrij waar zorgorganisatie De Blije Borgh voor staat.

De Stichting Vrienden van De Blije Borgh richt zich op fondsenwerving en op bepaling waaraan de giften en schenkingen besteed worden. Het opgebouwde vermogen van giften en schenkingen wordt uitsluitend besteed aan projecten van de “wensenlijst” ten behoeve van cliënten en bewoners van De Blije Borgh.

Stichting Vrienden van De Blije Borgh is een ANBI-stichting geregistreerd onder RSIN fiscaal nummer: 815469706.
De stichting kent een eigen bestuur, bestaande uit:
Jacqueline van Ginneken, voorzitter

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed. Verder beoogt de stichting nadrukkelijk niet het behalen van winst. U vindt in bijgaande verantwoording de jaarcijfers 2023.

Bent u tevreden over onze zorg, onze medewerkers en wilt u onze stichting steunen dan zijn uw giften welkom.

Er zijn verschillende mogelijkheden om onze stichting te steunen:
– Eenmalige schenkingen
– Structurele schenkingen middels een machtiging
– Legaten, u kunt De Blije Borgh ook laten delen in uw erfenis door een legaat na te laten

Onder voorwaarden kunt u uw schenkingen belastingvrij doen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met:
Stichting Vrienden van De Blije Borgh
Gerard Alewijnsstraat 18
3341 GD Hendrik-Ido-Ambacht
telefoonnummer: 078 – 681 33 55
info@deblijeborgh.nl

Wilt u een gift of donatie overmaken dan kunt u dit doen ten name van Stichting Vrienden van De Blije Borgh, rekeningnummer:
NL02 RABO 0161 0845 24 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Mede namens onze bewoners en cliënten onze hartelijke dank voor uw steun!