Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt de voorwaarden waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast evenals de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie.

Via onderstaande links vindt u informatie over wat de Wet zorg en dwang inhoudt:
voor uw familielid
voor u als familielid
voor u als vertegenwoordiger

Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen bij vragen over onvrijwillige zorg terecht bij een cliëntenvertrouwenspersoon. Voor De Blije Borgh is Nazma van Belle van Adviespunt Zorgbelang de cliëntenvertrouwenspersoon. Hier vindt u meer informatie over Nazma en wat zij voor u kan betekenen.